ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2566