ร้องเรียน & เสนอแนะ

 

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อเสนอแนะ จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อทางคณะฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ผู้บริหารของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี

คณะฯ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง ระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน

=> แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ