ติดต่อคณะฯ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

 : http://www.ecba.tsu.ac.th
 : ecba@tsu.ac.th
 : 074-317618, 074-317600 ต่อ 1811,1805

 : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 : ECBA TSU

 : ECBATSU

IG : ECBATSU

LineOA : ECBA@TSU

หมายเลขภายใน

สำนักงานคณะฯ 1805, 1811