นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย

3 ทีม สุดเจ๋ง นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย สู่รอบคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ