ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ในนามทีม "YOOHOO" ประกอบด้วย นางสาวขวัญชนก สังข์ทอง นางสาวณัฐกานต์ หมื่นศรี และนางสาวพิชชาพร เซ่งบุญเล่ง

คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Travel Tech) ในการแข่งขันกิจกรรม Startup Innovation Award 2024 ชื่อผลงาน ภาชนะกันกระแทกจากใยมะพร้าว พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา