ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม 18209 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา