TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กลับหน้าหลัก
บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ในเครือท้อปโกลฟกรุ้ป) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
สํานักงานบัญชี เอ็น.เค.แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน
บริษัท เคพีเอ็มคอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับนิสิตสาขาการบัญชีเข้ารับการฝึกงาน
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงานในรูปแบบสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท เค โอนเนอร์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน
บริษัท มิเนอร์วา ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครงาน
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครงาน
บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป รับนิสิตฝึกงาน
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
บริษัท แอ๊คเคาร์ แชนเนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครงาน


หน้าที่ :