คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 216