คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ก.ย.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญบัณฑิตจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกคน B.Econ Graduation Party
 
     

ประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ขอเรียนเชิญบัณฑิตจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกคน

B.Econ Graduation Party
Class of 2021/2022

Let's meet, catch up and have dinner together.

18 Sep 2023
3-6 P.M.
Room 18410