คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการจิตอาสารวมใจนิสิตทำความดีเพื่อสาธารณชน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการจิตอาสารวมใจนิสิตทำความดีเพื่อสาธารณชน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566