คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม นิเทศนิสิตที่เข้าเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
 
     

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม นิเทศนิสิตที่เข้าเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566