คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เดินทางไปนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เดินทางไปนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ระหว่างวันที่ 12-24 พฤษภาคม 2566 เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามข้อกำหนดของหลักสูตร ร่วมกับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ เอ็มเอ็ม ลอจิสติกส์ ไปรษณีย์ไทย เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ซีพีออลล์ โลตัสโกเฟรช คาเฟ่อเมซอน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เอ็มจีลักซูรี วิริยะประกันภัย อีซูซุสหมอเตอร์ และเซาท์แลนด์รีซอร์ซ