คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน
 
     

สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้อง 15403 อาคาร 15