คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานบัญชีณัฐธิดารับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าฝึกงาน
 
     

สำนักงานบัญชีณัฐธิดามีความประสงค์รับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าฝึกงาน

รายละเอียด