คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกแนะแนวการศึกษาต่อนิสิตระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวส. 2)
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกแนะแนวการศึกษาต่อนิสิตระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวส. 2) ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565