คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งกำหนดส่งการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2565
 
     

แจ้งกำหนดส่งการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2565 ให้นิสิตดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม

คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน