คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.65 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมหลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส
 
     

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)
ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม
หลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส

รายละเอียด