คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.65 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565
 
     

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด