คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คุณขจาริน ยศดำ Co-Founder & COO จาก Groots สตาร์ทอัพจากเมือง Berlin (Germany) ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจดิจิทัล ให้กับนิสิตสาขาการประกอบการและการจัดการ
 
     

คุณขจาริน ยศดำ Co-Founder & COO จาก Groots สตาร์ทอัพจากเมือง Berlin (Germany) ซึ่งทำธุรกิจ Data As A Service ได้มาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจดิจิทัลในประเด็นการหา Pain Point การคิด Business Model การ Validate ไอเดีย ฯลฯ ให้กับนิสิตสาขาการประกอบการและการจัดการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบ Webex