คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานหลักสูตร
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานหลักสูตร ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว