คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี
 
     

วันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี