คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน office 365 กับ Google Application
 
     

สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน office 365 กับ Google Application เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ