คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนิสิตหลักสูตรบัญชี 4 ปี
 
     

สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนิสิตหลักสูตรบัญชี 4 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Online