คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ในเครือท้อปโกลฟกรุ้ป) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
 
     

บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ในเครือท้อปโกลฟกรุ้ป) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด