คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเกมส์ธุรกิจ
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเกมส์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการจำลองการบริหารจัดการให้เหมือนจริง ทำให้นิสิตได้เรียนรู้โลกธุรกิจเสมือนจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่