คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สํานักงานบัญชี เอ็น.เค.แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน
 
     

สํานักงานบัญชี เอ็น.เค.แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน

รายละเอียด