คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบูรณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด “กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม”
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบูรณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด “กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปาแอนด์บราเธอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และการปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19