คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) สำหรับนักศึกษา
 
     

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) สำหรับนักศึกษา

รายละเอียดโครงการ