คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting