คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตในหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วม โครงการ Exploring a working life in the UK for enhancing lifelong learning skills
 
     

"เติมเต็มประสบการณ์ขั้นสุด และไม่หยุดที่จะเรียนรู้" 
เหมือนอย่างเช่น นิสิตในหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ที่ได้เข้าร่วม โครงการ Exploring a working life in the UK for enhancing lifelong learning skills ซึ่งได้ร่วมรับฟังประสบการณ์สุดพิเศษ ในหัวข้อ Life in the UK ถ่ายทอดโดย อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ 
อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex 
กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร (UK) แล้ว นิสิตยังได้เปิดกว้างมุมมองการใช้ชีวิตการทำงานในต่างแดนเพื่อเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราเป็นอย่างสูงค่ะ