คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จำนวน 2 รางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จำนวน 2 รางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร เป็นที่ปรึกษา