คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ควรพลาด ‼️
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ระยะเวลาศึกษา 1.5 ปี
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร : 074-317618
Facebook : ecba.tsu.ac.th
Website : www.ecba.tsu.ac.th
Email : ecba@tsu.ac.th
กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/B9iCwzB6riQHh5nZ6

ประกาศรับสมัครปริญญาโท

ประกาศรับสมัครปริญญาเอก