คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเคารพศพและสวดอภิธรรม
 
     

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเคารพศพและสวดอภิธรรม คุณแม่กรรเจียก เทพช่วยสุข มารดาของอาจารย์ วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ ณ วัดเกาะเสือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา