คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการจัดโครงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีผลงานจำนวน 2 ผลงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564