คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ASP 2021)
 
     

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ASP 2021)

รายละเอียด