คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงานในรูปแบบสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
 
     

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงานในรูปแบบสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

รายละเอียด