คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : BEcon. thesis defense
 
     

BEcon. thesis defense
During 23rd – 31st March, Department of Economics organised BEcon. thesis defense for fourth year students for their individual Economics research.