คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่นที่ 2
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 18902 อาคาร 18