คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ...ให้นิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสารเทศและค้างจ่ายค่าปรับส่งเกินกำหนด ติดต่อ สำนักหอสมุด
 
     

ประกาศ
ให้นิสิตที่ค้างส่งทรัพยากรสารสารเทศและค้างจ่ายค่าปรับส่งเกินกำหนด
ติดต่อ สำนักหอสมุด

ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบพันธะกับสำนักหอสมุด