คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU -2T) จัดการประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU -2T) จัดการประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน เพื่อคืนข้อมูลผลการประเมินศักยภาพตำบลตามหลักการ 16 ประเด็น และร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อพัฒนาตำบล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา