คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ลงพื้นที่ประชุมตำบลเขาชัยสน โครงการนวัตกรชุมชน
 
     

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ลงพื้นที่ประชุมตำบลเขาชัยสน โครงการนวัตกรชุมชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564