คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร นิเทศฝึกงานหลักสูตรการตลาด ภาคเรียน 2/2563
 
     

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร นิเทศฝึกงานหลักสูตรการตลาด ภาคเรียน 2/2563 ระหว่างวันที่ 8 18-21 กุมภาพันธ์ 2564