คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 6
 
     

สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แบบ Online