คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมนิสิตสหกิจศึกษา ผ่านระบบ webex เพื่อสอบถามผลกระทบและการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ covid-19 การนิเทศสหกิจ และความคืบหน้าการจัดทำประเด็นศึกษา/งานวิจัย
 
     

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมนิสิตสหกิจศึกษา ผ่านระบบ webex เพื่อสอบถามผลกระทบและการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ covid-19 การนิเทศสหกิจ และความคืบหน้าการจัดทำประเด็นศึกษา/งานวิจัย โดย ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.