คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
     

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ นิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง