คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
     

บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายละเอียด