คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสอบเค้าโครงวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
     

การสอบเค้าโครงวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดการสอบเค้าโครงวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอเค้าโครงวิจัยจำนวน 86 เรื่อง