คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
 
     

นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย