คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563