คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต-เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต-เตรียมพร้อมสอบ TOEIC ในวันที่ 16 23 และ 30 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์ให้นิสิตมีทักษะในการในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเตรียมความพร้อมของตนเองในการเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ